โครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” สิทธิ์ยังไม่เต็ม ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เพื่อรับสิทธิ์เงินช่วยจ่ายทั้งหมด 4,500 บาท

จากกรณี คณะรัฐมนตรี ได้ลงความเห็นอนุมัติเพิ่มวงเงินสนับสนุนโครงการ “คนละครึ่ง ระยะที่ 3” โดยเพิ่มอีกวงเงินสนับสนุนรัฐร่วมจ่ายรอบที่ 3 ปริมาณ 1,500 บาทต่อคน ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 ปริมาณไม่เกิน 28,000,000 คน
ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง จะโอนวงเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส 3 รอบที่ 3 เพิ่มอีกปริมาณ 1,500 บาท โดยนำไปรวมกับวงเงินสิทธิ์คงเหลืออยู่ให้อัตโนมัติ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงเดือน ธ.ค. 2564
แต่ สำหรับประชากรที่พอใจเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” ยังสามารถสมัครสมาชิกอย่างสม่ำเสมอได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ของทุกเมื่อเชื่อวัน ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” กระทั่งจะครบ 28 ล้านสิทธิ์ โดยคนที่พอใจเข้าร่วมใหม่ จะได้รับเงินรวม 4,500 บาท ซึ่งยังมีสิทธิ์เหลือกว่าแสนสิทธิ์.