อัพเดทต่อเนื่อง เช็คสิทธิ “ประกันสังคม” www.sso.go.th ม.33 ม.39 ม.40 ยอดผู้ประกันตน กระทรวงแรงงานย้ำยื่นก่อนได้ก่อน

sso1

ติดตามกระแสความพอใจของประชาชน กรณีการแจกเงินแก้ไข แรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โควิด-19 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมทั้งเคร่งครัด ป้ายประกาศ ล็อกดาวน์ โดยประกันสังคม เปิดลงทะเบียนผ่าน www.sso.go.th
วันนี้ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยยอดจำนวนผู้เอาประกันตนทั่วทั้งประเทศ ระดูเดือนกรกฎาคม 2564 ผู้เอาประกันตนตาม มาตรา 33 (มัธยม33) , มาตรา 39 (มัธยม39) รวมทั้งมาตรา 40 (มัธยม40) รวม 19,220,024 คน

sso2
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ใน 9 จำพวกธุรกิจการค้าที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ 3 จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา รวมทั้งจังหวัดอยุธยา จะได้รับเงินบริจาคแก้ไขโอนผ่านพร้อมเพย์เลขบัตรประจำตัวประชาชน ในวันนี้ (9 เดือนสิงหาคม 2564)
วันนี้ กระทรวงแรงงาน แจ้ง ยื่นก่อน ได้ก่อน รับเงินแก้ไขผู้ว่าจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ
ผู้ว่าจ้างที่อยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม รวมทั้งอยู่ใน 9 จำพวกธุรกิจการค้าที่ถูกควบคุมสูงสุดรวมทั้งเคร่งครัด
จะได้รับเงินแก้ไข 3,000 บาทต่อผู้รับจ้าง 1 คน (สูงสุดไม่เกิน 200 คน)
สำนักงานประกันสังคมจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชี ตั้งแต่วันที่ 10 เดือนสิงหาคม 2564 นี้ เป็นต้นไป

sso3