good doctor season 1 เล่าเรื่องของ ฌอน เมอร์ฟี แพทย์ชายหนุ่มออทิสติกที่เริ่มต้นการทำงานเป็นแพทย์ประจำบ้านในโรงหมอด้วยความช่วยเหลือเกื้อกูลของผู้อำนวยการที่มีความสัมพันธ์กับเขามาตั้งแต่เด็ก โน่นก็เพื่อพิสูจน์ให้คนได้เห็นว่าอาการออทิสติกของเขาไม่ใช่เรื่องน่าไม่ยอมรับ กลับเป็นจุดเด่นที่ทำให้การวิเคราะห์โรครวมทั้งการรักษาต่างๆเป็นไปในแบบที่คนเดินดินไม่คาดฝัน

The Good Doctor

แพทย์อัจฉริยะ คุณหมอฟ้าประทาน