AIS ผนึก ออมรอน ดัน 5G หนุนยกระดับโรงงานอัจฉริยะ 4.0

29 ก.ค. 2564 นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าองค์กร AIS Business กล่าวว่า “จากแผนงานของ AIS ที่มุ่งขยายศักยภาพ 5G เพื่อร่วมยกระดับภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตนั้น เรายังคงเดินหน้าเชื่อมต่อการทำงานจากภาคส่วนต่างๆเพื่อให้ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้าไปมีส่วนสำคัญสำหรับเพื่อการช่วยเหลือลักษณะการทำงานของภาคอุตสาหกรรมในทุกแบบอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานร่วมกับผู้สนับสนุนที่จะส่งผลให้เกิดความแข็งแกร่งของทั้งสองฝ่าย สู่แผนการที่จะร่วมทำให้ภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคการผลิตมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องจักรกลสำคัญสำหรับเพื่อการขับเคลื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนระหว่างการแพร่ระบาดที่ต่างจำเป็นต้องปรับพฤติกรรมให้มีความพร้อม

Continue Reading
Posted On :

ประวัติน่ารู้ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” 29 กรกฎาคม ของทุกปี

วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันที่คนไทยควรตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ อันเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมทางภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ประวัติความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ วันภาษาไทยแห่งชาติ มีขึ้นเพื่อคนึงถึงความสำคัญของภาษาไทย ในราวปี พ.ศ.1826 บิดาขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ “ลายสือไทย” ขึ้นเป็นครั้งแรก ดัดแปลงแก้ไขมาจากอักษรมอญและเขมร มีตัวอักษร สระ วรรณยุกต์ เพื่อใช้แทนความหมายและเสียงต่างๆในภาษาไทย ซึ่งถัดมาได้พัฒนาเป็น “อักษรไทย” ที่เราใช้กันในปัจจุบันนั่นเอง สำหรับวันภาษาไทยแห่งชาติ ประกาศใช้คราวแรกเมื่อ พ.ศ.2542 โดยมีความเป็นมาจากเหตุการณ์เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เดินทางไปไปอภิปรายหัวข้อ “ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้คำไทย” สำหรับในการประชุมวิชาการของประชุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงมือณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 29 ก.ค. พ.ศ.2505 ท่านท่านทรงแสดงความห่วงใยในภาษาไทย โดยทรงมีพระราชกระแสรับสั่งตอนหนึ่งว่า “เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนแม้กระนั้นสมัยโบราณ ก็เลยสมควรเป็นอย่างมากที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียงเป็น ให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดแจ้ง อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ แปลว่า วิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับคือปัญหาที่สำคัญ ปัญหาลำดับที่สามหมายถึงความมั่งคั่งในคำร้องของภาษาไทย ซึ่งเรานึกว่าไม่รวยพอเพียง ก็เลยต้องมีการกำหนดศัพท์ใหม่มาใช้ สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แม้กระนั้นบางคำที่ง่ายๆก็ต้องมี ควรใช้คำเก่าๆที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก” ถัดมาในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2542 เป็นวันสรรเสริญรัชกาลที่ 9 เนื่องในพิธีมหามงคลฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ 6 รอบ ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติสรุปให้ วันที่ 29 ก.ค. ของทุกปี เป็น “วันภาษาไทยแห่งชาติ” และใช้ตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ • สรรเสริญและก้มรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงกังวลในภาษาไทย ได้พระราชทานแนวคิดต่างๆสำหรับในการผลักดันการใช้ภาษาไทย • ปลูกฝังให้คนไทยเห็นความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งนับว่าเป็นทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของประเทศ ทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาที่ควรค่าแก่การรักษาให้อยู่คู่ประเทศไทยสืบไป • ยกระดับมาตรฐานการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับชั้น เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นสำหรับในการประยุกต์ภาษาไทยอย่างถูกต้อง • เปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งยังภาครัฐบาลและเอกชน มีส่วนร่วมสำหรับในการจัดงานกิจกรรมผลักดันภาษาประจำชาติ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้อันเป็นประโยชน์ในแบบต่างๆ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2564 การมีภาษาของตัวเองใช้ในประเทศ บอกถึงเอกลักษณ์และการส่งต่อวัฒนธรรมทางภาษาจากรุ่นสู่รุ่นให้คงอยู่สืบไป สถาบันศึกษาจะกิจกรรมในวันภาษาไทยแห่งชาติบ่อยๆทุกปี อย่างเช่น จัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับภาษาไทย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนประกอบคำขวัญ ประพันธ์ความเรียง-ร้อยกรอง และประกวดเรียงความในวันภาษาไทยแห่งชาติ ฯลฯ ส่วนในระดับคุณครูอาจารย์ มักจัดงานอภิปรายด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนและการสอนภาษาไทย เพื่อเปลี่ยนความรู้ นำมาสู่การผลักดันการใช้ภาษาไทยและถ่ายทอดให้เด็กนักเรียนต่อไป ที่มา : เว็บไซต์กึ่งกลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ, จุฬาลงมือณ์มหาวิทยาลัย

Continue Reading
Posted On :

จับตา ‘ค่ายมือถือ’ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ศูนย์กลางบางซื่อ ’29 ก.ค.นี้’ – เริ่มฉีด ส.ค.

ค่ายมือถือเตรียมเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ 29 ก.ค.นี้ เน้น 2 กลุ่ม อายุ 18 ปีขึ้นไป และ อายุ 60 ปี กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เตรียมส่องประกาศใน “แอพ” หรือ “ช่องทางโซเชียลมีเดีย” ของแต่ละค่ายมือถือได้เลย!! ผู้รายงานข่าวรายงานว่า ศูนย์ฉีดยากลางบางซื่อ เตรียม เปิดจองคิวฉีดยาคุ้มครองปกป้องโรควัววิด 19 เข็มที่ 1 โดย ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเครือข่ายโทรศัพท์โทรศัพท์เคลื่อนที่เพียงแค่นั้น สำหรับ เริ่มจองพร้อม วันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 9.00 น. โปรดติดตามวิธีการจองจากเครือข่ายโทรศัพท์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นผ่าน แอพพลิเคชั่นของค่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่ละค่าย รวมทั้งใน หนทางเครือข่ายสังคม แต่ละค่ายตั้งแต่วันนี้!!! ช่วงเวลาฉีดยา 1-31 สิงหาคม 2564

Continue Reading
Posted On :

เช็กที่นี่ “ไทยร่วมใจ” นัดฉีดวัคซีนกลุ่ม 18-59 ปี ได้คิวใหม่ 27-30 ก.ค.นี้ เปลี่ยน 5 จุดฉีด

“ไทยร่วมใจ” อัปเดตคิวนัดหมายฉีดวัคซีนใหม่ ผู้ที่โดนเลื่อนคิวรอบเดือนมิถุนายน ตรวจสอบคิวใหม่ทั้งหมดได้ที่ www.ไทยร่วมใจ.com หรือ แอปฯ เป๋าตัง พร้อมแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ฉีดวัคซีน 5 จุด วันนี้ (26 ก.ค.) รายงานข่าวสารแจ้งว่า แฟนเพจเฟซบุ๊ก “ไทยพร้อมใจ จ.กรุงเทพฯ ไม่มีอันตราย Safe Bangkok” ซึ่งเป็นหนทางการลงทะเบียนของหน่วยงานจ.กรุงเทพฯ(กทม.) สำหรับในการเข้ารับฉีดยาคุ้มครองโควิด-19 ได้ประกาศให้ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ใน กทม.ที่ลงทะเบียนแล้วให้มาฉีดตามนัดพบ ตอนที่ผู้ที่ยังมิได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนฉีดยาได้ในหนทาง www.ไทยพร้อมใจ.com แอปพลิเคชันเป๋าตั้ง และก็ร้านค้าสะดวกซื้อที่เข้าร่วมแผนการเริ่มวันนี้ ตอนที่ผู้ที่มีอายุ 18-59 ปีที่มีคิวฉีดยาเดิม ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 มิ.ย.2564 เข้ารับการฉีดยาตามวันนัดใหม่ ดังนี้ คิวฉีดเดิมเสาร์วันที่ 24-25 มิ.ย. เปลี่ยนเป็นคิวฉีดใหม่พฤหัส 27 ก.ค.64 คิวฉีดเดิมอาทิตย์ 26-27 มิ.ย.64 เปลี่ยนเป็นคิวฉีดใหม่ 28 ก.ค.64 คิวฉีดเดิมจันทร์ 28-29 มิ.ย.64 เปลี่ยนเป็นคิวฉีดใหม่เสาร์ 29 ก.ค.64 คิวฉีดเดิมอังคาร 30 มิ.ย.64 เปลี่ยนเป็นคิวฉีดใหม่อาทิตย์ 30 ก.ค.64 ทั้งนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ 5 จุดฉีดยา สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้สามารถไปรับ ณ จุดนัดพบใหม่ ในเวลาเดิมที่ลงทะเบียนไว้ สำหรับรายนามสถานที่ทั้งยัง 5 จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้ 1. จุดฉีดยาเดอะสตรีท รัชดา ย้ายไปที่จุดฉีดยาscb สำนักงานใหญ่ 2. จุดฉีดยา มั่งมีญาพาร์ค ย้ายไปที่จุดฉีดยาscb สำนักงานใหญ่ 3. จุดฉีดยาสยามพารากอนย้ายไปที่จุดฉีดยาscb สำนักงานใหญ่ 4. จุดฉีดยาโลตัสมีนบุรี ย้ายไปที่จุดฉีดยา เดอะมอลล์ บางกะปิ 5. จุดฉีดยาบิ๊กซี ร่มเกศ ย้ายไปที่จุดฉีดยา โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง โดยระบบจะแสดงผลนัดใหม่ ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป ส่วนผู้ที่มีคิวนัดพบฉีดยาไทยพร้อมใจกรุงเทวดาไม่มีอันตรายตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป จะมีการแจ้งคิวนัดพบใหม่ให้รู้ในทันที เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนต่อไป

Continue Reading
Posted On :

ราชกิจจาฯ ให้ “หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล” เป็นคนไร้ความสามารถ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้ “หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล” เป็นคนไร้ความสามารถ ให้อยู่ในความอนุบาลของ หม่อมเจ้าหญิงนภดลเฉลิมศรี ยุคล วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี) เรื่อง ศาลมีคําสั่งให้ หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล หรือท่านหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล เป็นคนไม่มีความสามารถ รวมทั้งให้อยู่ในความอนุบาลของ หม่อมเจ้าหญิงนภาเฉลิมศรี ยุคล

Continue Reading
Posted On :

โปรแกรมการแข่งขันโอลิมปิก 2020 ประจำวันที่ 22 ก.ค. 64

โปรแกรมการแข่งขันโอลิมปิก 2020 ประจำวันที่ 22 ก.ค. 64 พร้อมช่องถ่ายทอดสด โปรแกรมกีฬา โอลิมปิก 2020 ทุกวันที่ 22 เดือนกรกฎาคม 64 พร้อมช่องถ่ายทอดสด ซอฟท์บอล เวลา 07:00 – 15:00 น. สหรัฐอเมริกา เจอ แคนาดา โปรแกรมการประลองโอลิมปิก 2020 พร้อมช่องถ่ายทอดสด เริ่ม 21 เดือนกรกฎาคม 64 นี้ ประเทศเม็กซิโก เจอ ญี่ปุ่น อิตาลี เจอ ประเทศออสเตรเลีย บอลชาย รอบแรก กลุ่ม ซี 14.30 น. – อียิปต์ เจอ สเปน 17.30 น. – อาร์เจนตินา เจอ ประเทศออสเตรเลีย รอบแรก กลุ่ม เอ 15.00 น. – ประเทศเม็กซิโก เจอ ฝรั่งเศส (JKN18) 18.00 น. – ญี่ปุ่น เจอ แอฟริกาใต้ (GMM25) รอบแรก กลุ่ม บี 15.00 น. – นิวซีแลนด์ เจอ ประเทศเกาหลีใต้ (NBT2HD) 18.00 น. – ฮอนมองรัส เจอ โรมาเนีย รอบแรก กลุ่ม ดี 15.30 น. – ไอเวอรี่วัวสต์ เจอ ซาอุดิอาระเบีย 18.30 น. – บราซิล เจอ เยอรมัน (PPTVHD36)

Continue Reading
Posted On :

“โทนี่ รากแก่น” โพสต์ยาวความในใจ ผมไม่ได้เป็นฝ่ายไหน แค่อยากเห็นนายกคนใหม่!

ออกปากบอกเลยว่า ไม่ได้เป็นฝ่ายไหนทั้งนั้น สำหรับนักแสดงหนุ่มสายชิล โทนี่ รากแก่น ที่ล่าสุดได้ออกมาร่ายยาวความในใจผ่านทางอินสตาแกรม @tonirakkaen เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วงนี้ โดย โทนี่ รากแก่น ได้เลือกภาพ ทิม พิธา มาโพสต์ พร้อมจั่วหัวด้วยคำพูดที่ว่า “ผมต้องการเห็นนายกคนใหม่!” แล้วก็ชี้แจงเรื่องราวทั้งสิ้นตามความรู้สึกของตน ซึ่งเรียกว่าชอบใจคนอีกหลายๆคนอย่างยิ่งจริงๆ “ผมต้องการเห็นนายกคนใหม่! • ผมบอกเลยว่าผมมิได้เป็นข้างไหนทั้งนั้น แล้วก็ผมเชื่อว่าความหลากหลายในสังคมมันมี ผมสังเกตเห็นมานานละ หลังๆสังคมประเทศไทยชอบวินิจฉัยคนให้เป็นแค่ 2 อย่าง ไม่สามกีบก็สลิ่ม แม้กระนั้นผมอยู่ข้างธรรมชาติอะมีกลุ่มมั้ย? ทำไมจำต้องมาจำกัดให้พวกเราจำต้องเลือกข้าง? ไหนหล่ะประชาธิปไตย? ลองมองเข้าไปในป่าแล้วคุณจะรู้ดีว่า ความหลากหลายมันเป็นทางรอดของ nature เราก็เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งที่จำต้องใช้ oxygen หายใจ จำต้องกินน้ำสะอาด จำต้องพึ่งพาธรรมชาติ พวกเราก็เป็นส่วนนึงของธรรมชาตินี้ แล้วถ้าเราจะมีความหลากหลายก็น่าจะเป็นสิ่งที่ธรรมดา • ผมเป็นคนนึงที่มีปริศนาเกี่ยวกับระบบทุนนิยม ว่ามันเวิร์กจริงๆหรอ? มันใช่สิ่งที่มีผลดีให้กับสังคม ให้กับประเทศ ให้กับโลกจริงๆหรอ? • ว่ากันกล้วยๆเลยระบบทุนนิยมสนันสนุนการได้กำไรสูงสุด แล้วงี้คนที่สำเร็จประโยชน์จากระบบนี้เป็นคนใดกันแน่? ผมมองว่าไม่มีนะ มีแม้กระนั้นทรัพยากรธรรมชาติที่ร่อยหลอลงไปเรื่อยเพราะมีแม้กระนั้นคนอยากได้ต้องการมี ต้องการจะเอาอย่างเดียวโดยไม่สนใจถึงเนื้อหาของผลกระทบในด้านที่เสียหายที่ตามมา แล้วท้ายที่สุดผลพวงก็มาตกที่พวกเราทุกคน บางครั้งก็อาจจะกระทบคนที่ไม่ค่อยได้รับโอกาศมากยิ่งกว่า แม้กระนั้นท้ายที่สุดแล้วมันก็กระทบหมดทั้งระบบ • แล้วการปกครองคนด้วยระบบนี้ เป็นแบบพวกเราจะไว้ใจคนใดกันแน่ได้ยังไงว่า เขาเข้าไปแล้วเขาจะไม่คิดโกยผลตอบแทน? เขาจะไม่ถูกครอบงำด้วยคนที่มีอำนาจ? คนที่อยู่รอบข้างเขาจะยังรักษาอุดมการณ์? ลองรู้สึกว่า ถ้าพวกเราเข้าไปอยู่ถูกจุดนั้น พวกเราจำเป็นที่จะต้องทำยังไงบ้างเพื่อระบบนี้มันดำเนินไปได้อย่างไม่ผิดฟั่นเฟือน? มันอาจไม่ได้เป็นอะไรที่ง่ายดายที่พวกเราจะไว้ใจคนใดกันแน่ได้ • เวลานี้ผมเห็นระบบนี้มันกำลังเดินทางไปสู่ทางตัน เสมือนต้นไม้ใหญ่ 500 ปี ที่ดูเหมือนจะมีร่มเงาให้คนโดยส่วนใหญ่ได้อยู่ แม้กระนั้นรากมันโคตรเน่า แล้วก็ในไม่ช้ามันก็จะไม่สามารถที่จะผลิตใบ ได้แค่รอคอยวันที่รากมันยึดลำต้นไม่ไหว เผยข้อเท็จจริงว่าไอ้ที่พวกเรานึกว่านี่แหละเป็นบ้านพักอิง มองแข็งแรงแล้วก็มีคุณภาพ มันใกล้จะตาย แม้กระนั้นถ้ามันไม่ตาย คนที่จำต้องพึ่งพามันอาจตายแทน • ในขณะที่พวกเรายังพึ่งตนเองมิได้แล้วก็ยังจำต้อง rely on ต้นไม้รากเน่าต้นนี้ พวกเราอาจจำต้องหวังพึ่งพลังของคนที่มีระบบความคิด ที่ไม่มุ่งหมายจะเอาแต่กำไร คนที่มีความคิดริเริ่มเห็นคุณค่าของการช่วยเหลือกัน แบ่งทรัพยากรกัน ไม่มีความจำเป็นต้องโกยไว้แต่เพียงตัวเองหรือพรรคพวก คนที่เห็นถึงความสำคัญของการดำรงชีวิตด้วยกันอย่างยั่งยืน แล้วก็สำคัญ คนที่ตั้งใจตั้งมั่นแล้วก็อยู่ในภาวการณ์ที่มีอำนาจเปลี่ยนให้มันเกิดขึ้นได้จริง • ผมติดตามคุณทิมมาสักพักแล้ว ผมต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงขอรับ ผมยังต้องการหวังในระบบนี้ เพราะปัญหาที่เกิดขึ้น ผมเชื่อว่า มันไม่ใช่เพราะระบบสิ่งเดียว แม้กระนั้นเพราะ user ด้วย” แล้วต่อจากนั้น โทนี่ ยังได้พิมพ์ต่อใต้คอมเมนต์ตัวเองอีกว่า “• พวกสามกีบก็จำต้องเปิดใจยอมรับในความหลากหลายได้แล้ว มิเช่นนั้นก็จะเติบโตไปกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ฝักไฝ่ข้างตนเองโดยไม่นึกถึงความอยากได้ของคนอื่นย้อนแย้งกับสิ่งที่เราเองเรียกร้องเป็นประชาธิปไตย ใจเย็นๆมองข้อมูลทั้งสองฝ่าย ทั้งข้างตัวเองแล้วก็ฝ่ายตรงข้าม เอาข้อมูลมาสู้กัน อย่าเสพแค่ฝ่ายเดียว ลองเข้าไปมองฝ่ายตรงข้ามบ้างเขาคิดอะไร มันเสมือนโลกคู่ขนานเลยจะบอกให้ แล้วถ้ามันจริงไม่จริงอย่างไร เอาข้อมูลให้เขาจนกระทั่งเขาจะฟัง เขาผู้ใหญ่แล้ว ไม้แก่ดัดยาก เขาไม่รับสักครั้ง เพราะมันมีคนโดยส่วนใหญ่ที่เอาแต่ดุด่าๆๆๆๆๆๆพวกเราอยู่ในยุคข่าวสาร ใช้ความสามารถของการเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีให้มีคุณประโยชน์ให้มากที่สุด ละเอียดอ่อนกับข้อมูล จะได้โต้เถียงทันเค้าด้วยข้อมูลย้ำๆ • ส่วนพวกสลิ่มก็ยอมรับได้แล้วว่ารัฐบาลนี้มิได้ปรับแต่งการขัดกัน มิได้กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดความสงบ เห็นๆอยู่ว่าสังคมถูกแบ่งข้างชัดเพิ่มขึ้น แล้วก็จะยิ่งทวีความร้ายแรงขึ้นไปอีก • การบ้านการเมืองมันละเอียดอ่อนมาก เพราะพวกเราคิดกันว่าจะสามารถใช้ระบบเดียวสำหรับในการดูแลคนที่มีความแนกต่างแล้วก็นานาประการ มันไม่มีวันถูกใจได้ทั้งหมดทุกอย่างหรอก • ไว้การบ้านการเมืองที่ทุกคนหวังพึ่งพา มันดียิ่งขึ้น ดีกระทั่งคนโดยส่วนใหญ่พึ่งตนเองได้ หวังว่าวันนั้นมันจะยังมีป่าให้พวกเราปลูกนะครับ”

Continue Reading
Posted On :

“ณวัฒน์” ประกาศถอนตัวรายการ ครัวคุณต๋อย ไลฟ์สดซัด! ไม่ต้องส่งข้อความมาแสดงอิทธิฤทธิ์

ถึงแม้จะอยู่ในช่วงที่ต้องพักฟื้นและดูแลสุขภาพร่างกายอย่างเต็มที่ แต่ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล พิธีกรชื่อดังและผู้ก่อตั้งเวทีการประกวดระดับนานาชาติ มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล ก็ยังคงออกมาอัปเดตข่าวคราวให้แฟนๆ ได้ทราบกันอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับไลฟ์ล่าสุดบนเพจเฟซบุ๊ก @NawatTV เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (19 ก.ค. 64) ที่เจ้าตัวได้ถือโอกาสออกมาแจ้งเหตุต้องการสำหรับการตกลงใจจบบทบาทการเป็นผู้นำเสนอในรายการ ห้องครัวคุณต๋อย นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป ส่วนทางด้านกระแสข่าวดราม่าอื่นๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งโปรเจกต์ช่วยเหลือสังคมที่ได้มีการคิดแผนไว้นั้น ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ก็ยังคงการันตีว่าจะขอเดินหน้าถัดไปตามอุดมการณ์ที่ตั้งจิตใจไว้ตั้งแต่ต้น “วันนี้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือดนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เกิดเรื่องใหญ่ ส่วนออกซิเจนดียิ่งขึ้น รวมทั้งสำหรับโครงงานณวัฒน์เพื่อคนไทย วันนี้เราก็ยังคงแจกอาหารอยู่นะครับ เงินช่วยเหลือที่ทุกคนบริจาคมา เราก็จะไม่เบิก แต่เราจะเก็บไว้มอง เรื่องนี้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วง เรายังคงใช้เงินของตัวเองอยู่ขอรับ” “ผมขอประกาศตั้งแต่วินาทีนี้ ขอหยุดบทบาทผู้นำเสนอในรายการ ห้องครัวคุณต๋อย ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป ถ้าเกิดสัญญาณมาว่าอย่ากล่าวเรื่องเจ้าสัวด้วยเหตุว่ากลัวไม่ได้สปอนเซอร์ จบ! ผู้ใดกันต้องการจะก้มเอาเศษตังค์มัน เชื้อเชิญ! ไม่ต้องส่งข้อความมาแสดงอำนาจศักดิ์สิทธิ์เหนือผม ส่วนรายการอื่นสักครู่มาจัดการ จำเอาไว้ ผมไม่ซัพพอร์ตพวกคุณเด็ดขาด ไม่มีทาง อย่ามีความรู้สึกว่าผมกลัว รวมทั้งด้วยความยำเกรง ผมเคารพผู้ทำงานด้วยกัน ผมก็เลยตกลงใจให้ตนเองฟรี เพื่อให้ไม่เป็นปัญหาต่อทุกคน ด้วยเหตุว่าผมจะใช้ความคิดทำงาน ผมไม่อยากให้คุณเอาเศษตังค์ของคุณมาบังคับผม จำเอาไว้! ดังนั้นสถานีไม่ต้องมาตื่นเต้นกับผม ทีวีไม่อนาคตหรอกจำเอาไว้” “เพราะฉะนั้นบทบาทบนจอรายการห้องครัวคุณต๋อย ถ้าเกิดยังมีเทปอยู่นับว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ ณ ในขณะนี้ผมได้ลาออกจากหน้าที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งช่องไม่ต้องหวาดสะดุ้งนะ ผมออกมาแล้ว ต่อจากนี้เรามาเจอะกันบนโซเชียล มันเป็นข้อเท็จจริง มันเป็นสิ่งที่ไม่โดนกดทับ มันเป็นสมอง มันเป็นจิตใจ” “จำเอาไว้ คุณไม่ได้เป็นคนมีความรู้และมีความเข้าใจ แต่คุณเอาตำแหน่งตำแหน่งมาข่มบุคคลอื่น รวมทั้งก่อไม่ให้เกิดความเท่าเทียม” “ดังนั้นทุกคนรู้เรื่องนะครับว่าเราจะไปทางไหน เราจะแจ่มชัดกันอย่างไร เราจะไม่กลัวผู้ใดกัน ผมทำจริง พลังพวกเราจะไม่มีสูญเปล่า จะไม่มีวันกลัวผู้ใดกัน เราจำต้องต่อสู้ ความเป็นมนุษย์ไม่ได้วัดด้วยเงิน แต่วัดด้วยอุดมการณ์” “ทุกอย่างตามนี้ขอรับ เราจะอยู่ด้วยตัวเรา ผู้ใดกันอยากส่งเสริมผม ซื้อของผมง่ายๆเท่านี้เราก็อยู่ได้ เราไปได้ ของเราดี ของเราไม่ได้มาจากการเพิ่มอำนาจให้กับใครซักคน ขอบพระคุณทุกท่าน เราจะอยู่ เราจะนำกันด้วยสมอง เราจะไปด้วยกัน เราจะพูดเรื่องจริง ถ้าเกิดข้อเท็จจริงมันทำให้เราตาย เรายังพึงใจกว่าคนหลอกลวงที่มันไม่เคยพูดเรื่องจริงสักคำ ยังมีหลายเรื่องที่อยากคุยแต่วันนี้หมดเวลาแล้ว หมอจัดเวลาให้เท่านี้ ขอบพระคุณทุกคนขอรับ”  

Continue Reading
Posted On :

ด่วน! กพท.ห้ามเที่ยวบินในประเทศ เดินทางเข้า-ออก 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ตั้งแต่ 21 ก.ค.

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ออกประกาศห้ามสายการบินรับส่งผู้โดยสารเข้าหรือออกพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. นี้ CAAT ออกประกาศควบคุมเที่ยวบินเข้าออกพื้นที่สีแดงเข้ม ส่งผลเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป เพื่อสอดคล้องกับการยกฐานะมาตรการเฝ้าระวังคุ้มครองป้องกันโรคครั้งล่าสุดของรัฐบาล ตามที่ ศบค. ประกาศกฎเกณฑ์ฯ (ฉบับที่ 28) และก็มีคำบัญชาศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 (วัววิด-19) ที่ 10/2564 เรื่อง พื้นที่เหตุการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและก็เข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และก็พื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดออกตามความลับมาตรา 9 ที่พระราชกำหนดการบริหารราชการในเหตุการณ์รีบด่วน พ.ศ. 2548 ช่วงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที่ทำการการบินพลเรือนที่เมืองไทย (CAAT) ได้ออกประกาศเรื่องแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินงานท่าอากาศยานและก็ผู้ดำเนินงานการบินในทางการบินภายในประเทศในระหว่างเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 (วัววิด-19) (ฉบับที่ 3) เพื่อเป็นไปตามแนวทางที่ ศบค. กำหนดเป็นการรอหรือการหยุดยั้งการเดินทางเข้าออกพื้นที่สีแดงเข้ม โดยการห้ามสายการบินทำการบินรับส่งผู้โดยสาร เข้าหรือออกพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและก็เข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นจะสิ้นสุดไป หรือมีประกาศอื่นใดเพิ่มเติมอีกกำหนดแนวปฏิบัติซึ่งมีใจจุดสำคัญ ดังต่อไปนี้ 1. ห้ามสายการบินที่ให้บริการผู้โดยสาร (Passenger Flight) ทำการบินเที่ยวบินภายในประเทศ (Domestic Flight) รับส่งผู้โดยสารเข้าหรือออกพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและก็เข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ในช่วงที่มีการระบาดสูงตามข้อกำหนด (ศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 (วัววิด-19) หรือ ศบค. ประเมินไว้เบื้องต้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน) เว้นแต่ 1.1 เป็นเที่ยวบินที่เกี่ยวพันกับโครงงานพื้นที่นำร่องเปิดประเทศ (Sandbox) หรือ 1.2 เป็นกรณีอากาศยานที่ขอลงรีบด่วน (Emergency Landing) หรือขอลงทางด้านเทคนิค (Technical Landing) โดยไม่มีผู้โดยสารลงจากเครื่อง หรือ 1.3 มีความจำเป็น และก็ได้รับอนุญาตจาก CAAT ซึ่งควรต้องแสดงหลักฐานเพื่อแสดงความต้องการนั้นเพื่อประกอบกิจการขออนุญาต ยกตัวอย่างเช่น เพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ เพื่อการรับวัคซีน ฯลฯ โดยให้สายการบินรวมทั้งท่าอากาศยานตระเตรียมเอกสารยืนยันความต้องการให้กับคนที่จำต้องดำเนินการขนส่งสาธารณะในสังกัดซึ่งได้รับนอกจาก เพื่อใช้แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ถ้ามีการวิเคราะห์สำหรับในการดำเนินการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและก็เข้มงวด ส่วนในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบินและก็การรวมเที่ยวบิน ให้สายการบินแจ้งและก็ดูแลผู้โดยสารอย่างเหมาะควร ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในทางบินประจำภายในประเทศ พ.ศ. 2553 สำหรับเที่ยวบินที่ให้บริการระหว่างประเทศ และก็เที่ยวบินที่ขนสินค้าโดยไม่มีผู้โดยสารจะไม่ได้รับผลกระทบจากประกาศนี้ 2. สำหรับท่าอากาศยานและก็สายการบินที่ยังคงให้บริการได้ในเวลานี้ ให้ปฏิบัติเช่นนี้ 2.1 การบินรับส่งผู้โดยสาร ให้มีจำนวนผู้โดยสารได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของขีดความสามารถสำหรับในการรับผู้โดยสารของอากาศยานที่ใช้ในเที่ยวบินนั้นๆและก็ให้จัดที่นั่งภายในอย่างเหมาะควรโดยนึกถึงมาตรการเว้นระยะห่างเพื่อไม่ให้กำเนิดความหนาแน่นคับแคบ แม้กระนั้นถ้าเกิดผู้โดยสารเดินทางมาด้วยกันสามารถให้นั่งติดกันได้ 2.2 ก่อนเข้าพื้นที่ท่าอากาศยาน ให้ตรวจคัดกรองบุคคลที่เข้ามาใช้บริการอย่างเข้มงวด โดยจำต้องวิเคราะห์การใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และก็การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (Body Temperature Screening) ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบรังสีอินฟาเรดที่ไม่ต้องสัมผัสกับร่างกายของผู้ถูกวัด (Non-contact Infrared Thermometer) ถ้าบุคคลนั้นไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือวัดอุณหภูมิได้สูงขึ้นมากยิ่งกว่า 37.3 องศาเซลเซียส หรือมีลักษณะระบบทางเท้าหายใจ ยกตัวอย่างเช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อย ให้ปฏิเสธการให้เข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด 2.3 ก่อนออกบัตรขึ้นรถ ให้สายการบินวิเคราะห์เอกสารสำคัญของผู้โดยสารตามมาตรการคุ้มครองป้องกันโรคของจังหวัดปลายทางอย่างเคร่งครัด ถ้าวิเคราะห์แล้วพบว่าเอกสารผิดจำต้องไหมครบถ้วนบริบูรณ์ อาจพินิจหยุดการออกบัตรขึ้นรถแก่ผู้โดยสารนั้น 2.4 ให้สายการบินวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้โดยสารโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบรังสีอินฟาเรดที่ไม่ต้องสัมผัสกับร่างกายของผู้ถูกวัดก่อนขึ้นเครื่องที่สถานีต้นทาง ถ้าวัดอุณหภูมิได้สูงขึ้นมากยิ่งกว่า 37.3 องศาเซลเซียส หรือมีลักษณะระบบทางเท้าหายใจ ยกตัวอย่างเช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที 2.5 ก่อนออกจากพื้นที่ท่าอากาศยาน ให้ท่าอากาศยานตรวจคัดกรองผู้โดยสารอย่างเข้มงวดโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบรังสีอินฟาเรดที่ไม่ต้องสัมผัสกับร่างกายของผู้ถูกวัด ถ้าวัดอุณหภูมิได้สูงขึ้นมากยิ่งกว่า 37.3 องศาเซลเซียส หรือมีลักษณะระบบทางเท้าหายใจ ยกตัวอย่างเช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที 2.6 ให้ท่าอากาศยานติดตามดูแลให้ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆในเขตพื้นที่ ทำตามมาตรการของ ศบค. โดยเข้มงวด 2.7 ให้ท่าอากาศยานและก็สายการบินเพิ่มความครัดเคร่งสำหรับในการติดตามดูแลให้ประชาชนผู้มาใช้บริการทำตามมาตรการในระเบียบปฏิบัติที่ทำการการบินพลเรือนที่เมืองไทยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติสำหรับในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับทางการบินภายในประเทศในระหว่างเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 (วัววิด-19) พ.ศ. 2564 ประกาศในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยเข้มงวด และก็มาตรการ แนวทาง หรือแนวปฏิบัติอันอื่นที่ ศบค. หรือรัฐบาลกำหนด 2.8 ให้ท่าอากาศยานและก็สายการบินแจ้งเตือนผู้โดยสารกรณีเป็นคนป่วยยืนยันหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้งดการเดินทาง ถ้าฝืนอาจได้รับโทษตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 นอกเหนือจากนี้ ให้ยกเลิกประกาศที่ทำการการบินพลเรือนที่เมืองไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการท่าอากาศยานและก็ผู้ดำเนินงานการบินในทางการบินภายในประเทศในระหว่างเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 (วัววิด-19) (ฉบับที่ 2) ประกาศในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และก็ให้ใช้ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินงานท่าอากาศยานและก็ผู้ดำเนินงานการบินในทางการบินภายในประเทศในระหว่างเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 (วัววิด-19) (ฉบับที่ 3) ประกาศในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 แทน ที่ทำการการบินพลเรือนที่เมืองไทย ตระหนักถึงผลกระทบและก็ความขัดข้องที่เกิดขึ้น แม้กระนั้น เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 จึงขอให้ผู้โดยสารทุกคนโปรดเข้าใจและก็ร่วมมือในมาตรการดังกล่าวข้างต้น โดยที่ทำการการบินพลเรือนที่เมืองไทย ได้ประสานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมอำนวยความสะดวกสำหรับในการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางของผู้โดยสารไว้แล้ว และก็เพื่อผู้โดยสารมีเวลาเพียงแค่พอสำหรับในการดำเนินการ จึงขอผ่อนผันต่อ ศบค. เพื่อการดำเนินการนี้ส่งผลในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ซึ่งที่ทำการการบินพลเรือนฯ จะเฝ้าติดตามผลของมาตรการต่างๆอย่างใกล้ชิด เพื่อนำการบินของไทยกลับสู่ภาวการณ์ธรรมดาอย่างเร็วที่สุด หมายเหตุ : พื้นที่ควบคุมสูงสุดและก็เข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) 13 จังหวัด อาทิเช่น จ.กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปัตตานี อยุธยา ยะลา สงขลา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร

Continue Reading
Posted On :

โควิด-19 : รัฐบาลรับรองประสิทธิภาพซิโนแวค-ซิโนฟาร์ม ส่วนแอสตร้าฯ 61 ล้านโดสมาครบ พ.ค. 65

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานยอดผู้ป่วยหน้าใหม่ของไทยประจำวันที่ 15 ก.ค. จำนวน 9,186 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม 98 ราย โดยถือเป็นนิวไฮอีกครั้งสำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตรายวัน ในจำนวนนี้มี 3 รายที่เสียชีวิตคาบ้าน และเพิ่งยืนยันพบเชื้อโควิดหลังหมดลมหายใจ พล.อำเภอ ประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกรัฐมนตรี และก็ รัฐมนตรีว่าการกลาโหม ขอให้ประชากรเชื่อถือว่าวัคซีนที่รัฐบาลรีบจัดหาให้เป็นวัคซีนหลักและก็วัคซีนช่องทางรวม 3 ยี่ห้อ มีประสิทธิภาพสามารถลดอัตราการตายและก็อัตราการเกิดอาการรุนแรงของผู้ติดโรคโควิด-19 ได้ ตามการรับรองด้านการแพทย์และก็นักระบาดวิทยา นายอนุชา บูรพชัยศรี ผู้ประกาศประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาเปิดเผยข้อคิดเห็นของนายกรัฐมนตรี ต่อสื่อมวลชน โดยย้ำว่าวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า สิโนแวค และก็สิโนฟาร์ม ขึ้นทะเบียนกับองค์การอนามัยโลก (WHO) และก็หน่วยงานของกินและก็ยา (อย.) แล้ว “วัคซีนที่ไทยนำเข้ามาใช้ทั้งยัง 3 ยี่ห้อมีการใช้กันอย่างมากมายทั่วโลก โดยแอสตร้าเซนเนก้ามีการใช้แล้วใน 118 ประเทศทั่วโลก ระหว่างที่สิโนแวคมีใช้ใน 37 ประเทศ และก็สิโนฟาร์มมีการใช้ 56 ประเทศทั่วโลก” ผู้ประกาศประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขยายความจำนวน ผู้ประกาศประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพราะว่า หน่วยงานพันธมิตรเพื่อวัคซีน (The Vaccine Alliance หรือ Gavi) มีแผนสำหรับการจัดส่งวัคซีนกว่า 110 ล้านโดส จากสิโนฟาร์ม 60 ล้านโดส และก็สิโนแวค 50 ล้านโดส ด้านในปีนี้ เพื่อสนับสนุนโครงงานโคแว็กซ์สำหรับการจ่ายแจกให้กับประเทศอดอยากทั่วโลก นอกเหนือจากนั้นรัฐบาลไทยยังมีแผนสำหรับการนำเข้าวัคซีนต่างเทคโนโลยี เช่น วัคซีนไฟเซอร์ และก็โมเดอร์ที่นา ซึ่งเป็นเทคโนโลยี mRNA และก็วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ซึ่งเป็นเทคโนโลยี Viral Vector Vaccine เพื่อความเชื่อมั่นว่าทุกคนที่อยู่เมืองไทยจะได้รับการฉีดยาที่มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นอันตราย และก็สามารถลดภาวการณ์ไม่สบายรุนแรง การออกมาให้ความเห็นของผู้นำรัฐบาลไทยผ่านกลุ่มผู้ประกาศเกิดขึ้นท่ามกระแสเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการนำเข้าวัคซีนสิโนแวคเพิ่ม 10.9 ล้านโดส ภายใต้งบประมาณ 6,100 ล้านบาท ตามความเห็นชอบ ครม. เมื่อ 6 ก.ค. หลังมีข้อมูลด้านการแพทย์ยืนยันว่าประสิทธิภาพสำหรับการคุ้มครองป้องกันการได้รับเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลตาค่อนข้างต่ำ ซึ่งตอนนี้ไวรัสกลายพันธุ์ชนิดนี้ได้ครอบครองพื้นที่การแพร่ระบาดในจ.กรุงเทพฯ ไปเป็นที่เป็นระเบียบแล้ว จ.กรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ระบาดหนัก ด้วยยอดผู้ติดโรคหน้าใหม่สูงสุด 2,224 ราย และก็ผู้ตายสูงสุด 51 รายในรอบวัน รมช.สธ. ชี้แอสตร้าฯ ส่งวัคซีนครบ 61 ล้านโดสด้านใน เดือนพฤษภาคม 65 วัคซีนสิโนแวคแปลงเป็นวัคซีนเบื้องต้นหลักของไทยที่กระจายฉีดให้ประชากร ด้วยยอดการนำเข้าและก็ฉีดไปแล้วอย่างน้อย 7.4 ล้านโดส เมื่อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่ผลิตในโรงงานไทย “ไม่มาตามนัด” กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยนายสาธิต ปิตุๆเตชะ รมช.สธ. ออกมาสารภาพว่า “มีข้อคลาดเคลื่อนเรื่องของจำนวนวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า” จากเดิมบริษัทแอสตร้าเซนเนก้ากำหนดส่งมอบวัคซีนให้ไทยปริมาณ 61 ล้านโดส ด้านในเดือน เดือนธันวาคม 2564 แต่มีการขอเลื่อนเวลาออกไป ซึ่งจำวันที่และก็เดือนไม่ชัดแจ้ง แต่คาดว่าเป็นเดือน เดือนพฤษภาคม 2565 ในระหว่างการให้สัมภาษณ์ในรายการ “เจาะลึกทั่วไทย” ออกอากาศทางช่อง MCOT นายสาธิตพูดว่า ในสัญญาไม่มีเงื่อนเวลา มีเพียงแต่การเจาะจงปริมาณวัคซีนทั้งหมดไว้ ส่วนเรื่องเวลา เป็นการเสนอแผนเสวนากัน และก็ย้ำว่าสงครามวัคซีนเดี๋ยวนี้เป็นอำนาจของคนขาย โดยเหตุนั้นการกำหนดในสัญญาต่างๆจะไม่ค่อยมีการยืนยันเรื่องเวลา ก่อนหน้านี้ประธาน สธ. เคยออกมาเปิดเผยว่า บริษัท ไทยไบโอไซเอนซ์ จำกัด (SBS) จะส่งมอบวัคซีนแอสตร้าฯ ให้ไทย 61 ล้านโดสในปีนี้ โดยทยอยออกมา 7 ล็อต อย่างเช่น ไม่.ย. 6 ล้านโดส, ก.ค. 10 ล้านโดส, สิงหาคม 10 ล้านโดส, ก.ย. 10 ล้านโดส, ต.ค. 10 ล้านโดส, เดือนพฤศจิกายน 10 ล้านโดส และก็ เดือนธันวาคม 5 ล้านโดส เหตุการณ์ในรอบ 24 ชม. นิวไฮตาย 98 ราย สำหรับเหตุการณ์การได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาสายจำพวกใหม่ในไทยในรอบ 24 ชม. จากการรายงานของ ศบค. มีข้อมูลสำคัญ ดังนี้ • คนไข้รายใหม่ 9,186 ราย เป็นการติดโรคในประเทศ 9,085 ราย, ติดโรคในเรือนจำ/ที่จำเป็นต้องขัง 79 ราย และก็ติดโรคจากต่างแดน 22 ราย ทำให้ยอดคนไข้สะสมตั้งแต่แมื่อปี 2563 อยู่ที่ 372,215 ราย หายแล้ว 266,127 ราย • คนไข้สะสมสำหรับการระบาดระลอกใหม่ ตั้งแต่ 1 เม.ย. ปริมาณ 343,352 ราย หายแล้ว 238,701 ราย

Continue Reading
Posted On :