ขั้นตอนลงทะเบียนขอรับ 3,000 บาท ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย-ไร้ที่พึ่ง

พม. ออกนโยบายช่วยเหลือครอบครัวมีรายได้น้อย-ไร้ที่พึ่ง รายละไม่เกิน 3,000 บาท เช็กเงื่อนไข-ขั้นตอน ยื่นขอรับเงินที่นี่! วันที่ 10 เดือนสิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวแถลงการณ์ว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความยั่งยืนของคนเรา (พม.) ออกแผนการให้เปิดโอกาสทางการช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไม่มีที่พึ่ง แบบออนไลน์ (E-Service) โดยจะโอนให้รายละไม่เกิน 3,000 บาท หลังพสกนิกรผู้มีสิทธิลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว ทางข้าราชการกรมปรับปรุงสังคมและสวัสดิการ (พส.) จะโทรกลับเพื่อสอบถาม และนัดหมายวันลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน แล้ว ข้าราชการจะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามหลักและกรรมวิธีการสังคมสงเคราะห์ เพื่อตรวจตราข้อมูลและความจริงตามที่กรอกเอาไว้ในระบบ แล้ว ข้าราชการจะมีการใคร่ครวญคุณลักษณะของผู้ขอรับเงินเกื้อหนุนฯ ว่าเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติกรมปรับปรุงสังคมและสวัสดิการ เกี่ยวกับการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไม่มีที่พึ่ง พุทธศักราช 2552 หรือเปล่า คุณลักษณะผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับเงิน • คนที่เผชิญปัญหาความเดือดร้อน • ครอบครัวมีรายได้น้อย จากเหตุที่ศีรษะหน้าครอบครัวเสียชีวิต ละเลย หายสาบสูญ หรือถูกลงโทษติดตะราง • เป็นคนไข้เจ็บป่วยเรื้อรัง • เป็นผู้พิการ ไม่อาจจะประกอบอาชีพได้ • เผชิญปัญหาทุกข์ยากไม่อาจจะดูแลครอบได้ • เป็นคนไม่มีที่พึ่ง ขั้นตอนการยื่นคำขอรับเงิน 1. สแกน QR Code หรือ “ยื่นคำขอรับบริการ” ในเว็บไซต์ : กรมปรับปรุงสังคมและสวัสดิการ 2. กรอกข้อมูลให้ครบสมบูรณ์ 3. ถ่ายภาพ แนบไฟล์เอกสาร (ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับภาวะปัญหา) 4. ตรวจตราความถูกต้องแน่ใจ และ “กดบันทึกข้อมูล” ขั้นตอนการตรวจตราสถานะการรับเงิน 1. เลือกรายการอาหาร “ยื่นคำขอรับบริการ” ในเว็บไซต์กรมปรับปรุงสังคมและสวัสดิการ หรือ สแกน QR Code 2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของคนที่ปรารถนาตรวจตราสถานะ 3. กรอกวันเดือนปีที่เกิดของคนที่ปรารถนาตรวจตราสถานะ ได้แก่ 21/10/2550 (ในกรณีที่มีแต่ว่าปีเกิดให้ใส่ 01/01/ปีเกิด) 4. กดตรวจตราสถานะ

Continue Reading
Posted On :