29 ก.ค. 2564 นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าองค์กร AIS Business กล่าวว่า “จากแผนงานของ AIS ที่มุ่งขยายศักยภาพ 5G เพื่อร่วมยกระดับภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตนั้น

เรายังคงเดินหน้าเชื่อมต่อการทำงานจากภาคส่วนต่างๆเพื่อให้ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้าไปมีส่วนสำคัญสำหรับเพื่อการช่วยเหลือลักษณะการทำงานของภาคอุตสาหกรรมในทุกแบบอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานร่วมกับผู้สนับสนุนที่จะส่งผลให้เกิดความแข็งแกร่งของทั้งสองฝ่าย สู่แผนการที่จะร่วมทำให้ภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคการผลิตมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องจักรกลสำคัญสำหรับเพื่อการขับเคลื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนระหว่างการแพร่ระบาดที่ต่างจำเป็นต้องปรับพฤติกรรมให้มีความพร้อม